Обучение

В качеството си на Лицензирана обучителна институция от 2003 г., Център зa професионално обучение “ЕЛБИ Про” към фирма „Елби - плюс” ООД се е утвърдил като предпочитан партньор сред строителните фирми и работещите в сферата на строителството. Обученията, които Ви предлагаме са на актуално и съвременно ниво по форма и учебно съдържание, прилагаме интерактивни методи на преподаване и дистанционна форма на обучение. Професионалното образование, което получавате при нас отговаря в своите параметри на нормативните изисквания и едновременно с това нашите обучителните услуги са експедитивни и гъвкави, ориентирани към Вас, клиентите. Вижте предстоящите ни курсове!

ЦПО към "Елби - плюс" ООД разполага със съвременна учебна база и собствени машини за практическо обучение.

 

Ние предлагаме 

 • индивидуално обучение
 • групово обучение
 • дистанционно обучение
 • дистанционно обучение с присъствени консултации
 • професионално обучение с ВАУЧЕРИ от Агенция по заетостта, всички строителни специалности 
 • ВАЛИДИРАНЕ на неформално придобити знания, умения и компетентности
 • ключови компетенции (вкл. с ВАУЧЕРИ от АЗ - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)
 • фирмени тренинги
 • обучение за социални и стратегически компетенции

**ВАЛИДИРАНЕ** НА НЕФОРМАЛНО ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ, ЗНАНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ - В ПРОЦЕСА НА ТРУДОВИЯ ОПИТ И СТАЖ И/ИЛИ САМОСТОЯТЕЛНО УЧЕНЕ. ПОЛУЧАВАТЕ ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (КАТО СЛЕД ЗАВЪРШЕНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ).

 • Фирмата е лицензирана за извършване на технически надзор на повдигателни съоръжения и асансьори.
 • "ЕЛБИ ПЛЮС" ООД ПРИТЕЖАВА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НОМЕР 122 НА ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" И ПРАВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА НАЧАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ШОФЬОРИ; С ПРИДОБИВАНЕ НА КАРТА НА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧА. ОТНАСЯ СЕ ЗА ВОДАЧИ НА АВТОМОБИЛИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ И ЗА ПРЕВОЗ НА СОБСТВЕНА СМЕТКА.

Квалификационната дейност на ЦПО към "ЕЛБИ - плюс" ООД покрива цялата сфера от строителни професии и специалности и е практически ориентирана. Обученията може да се провеждат и на база на възложителя. Преподавателският състав на Центъра е изграден от вискоквалифицирани специалисти с опит в обучението на възрастни хора. Учебният материал се усвоява с помощта на модерни мултимедийни продукти и чрез прилагането на ефективни методи на преподаване.

 • Провеждаме всички периодични нормативноизискуеми обучения в строителството, вкл. в сферата на Здравословните и безопасни условия на труд (координатори, електробезопасност и др.).
 • Издаваме легитимни квалификационни документи на МОН (Свидетелство за професионална квалификация (обр.3-54), Удостоверение за професионално обучение по част от професията (обр.3-37), Свидетелство за правоспособност (обр.3-114), които се признават в целия Европейски съюз.