Икономика и администрация

ЦПО към "Елби - Плюс" притежава Лиценз за обучение с придобиване на Свидетелство за професионална квалификация (обр. МОН 3-54) или Удостоверение за професионално обучение по част от професията (обр. МОН 3-37) по следните професии и специалности:
    Оперативен счетоводител, Оперативно счетоводство код 3440401; Сътрудник в бизнес услуги, Бизнес- услуги код 3450401; Икономист, Икономика и мениджмънт код 3451204; Офис мениджър, Бизнес-администрация код 3460101; Офис секретар, Административно обслужване код 3460201; Деловодител, Деловодство и архив, код 3460301
    • Ние можем да * ВАЛИДИРАМЕ * НЕФОРМАЛНО ПРИДОБИТИ ОТ ВАС ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ. ПОЛУЧАВАТЕ: Свидетелство за професионална квалификация (обр. МОН 3-54) или Удостоверение за професионално обучение по част от професията (обр. МОН 3-37). Провеждаме и ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ.