Компютърни курсове

Курс дигитални компетенции – разширяване на познанията и приложение на WORD, EXCEL, Power PointЦПО КЪМ „Елби Плюс” ООД организира вечерни двуседмични курсове за разширяване на компетенциите при използване на WORD, EXCEL, Power Point.

Целта на курсът на обучение е прилагане на програмните продукти с цел решаване на конкретни практически задачи, които по естеството си са най-често срещаните казуси във сферата на бизнеса, администрацията,професионалното образование и обучение, търговията, услугите и др..

Ние желаем да улесним Вашата работа и да Ви подготвим да се справяте по-удобно, рационално, бързо и лесно с ежедневните си задачи на работното място.

Свържете се с нас: Контакти