Курс по чужд език

ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ "ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК", АНГЛИЙСКИ (НИВА А1, А2, Б1).  • Безплатно обучение с ваучери от Агенция по заетостта по програма „Аз мога повече“.
  • Акцентира на говоримия английски език, за да може всеки да вземе участие в курса.
  • Преподавателят преподава учебния материал, съобразно специфичните затруднения и ниво на групата.
  • Всеки получава индивидуално внимание и насоки от преподавателя.
  • Разглеждат се най-често допусканите грешки, които затрудняват обикновено нас - като изучаващи английския език като чужд.
  • Издава се задължителния по програмата "Аз Мога Повече" сертификат за владеене на език.
  • Перманентно записване
  • Приемаме и курсисти извън програмата „Аз мога повече“ на Агенция по заетостта.


За повече информация се свържете с нас: Контакти