Машинист на вишки

Курс за машинист на подвижни работни площадки (ВИШКИ):Необходими документи:

  • Диплома за завършено образование
  • Медицинско за работа (заключение, че може да работи на вишка)
  • Снимка